HomeLoginMovie ScheduleNewsStatisticsPreferenceBox OfficeHelp

Kartilya ng Wika Banta sa Wika (1)

Ang Kartilya ng Wikang Filipino Bilang Wika ng Edukasyon ay posisyong papel at kartilya na binuo ng isang komiteng ad hoc mula sa Pambansang Komite sa Wika at Salin (PKWS) tungkol sa isyu ng wikang panturo. Binubuo ang PKWS ng mga writer, iskolar sa w...

Apr 17
 

Kartilya ng Wika Banta sa Wika (1)

Column: Lamikmik
Author: Aurora Veronika

Ang Kartilya ng Wikang Filipino Bilang Wika ng Edukasyon ay posisyong papel at kartilya na binuo ng isang komiteng ad hoc mula sa Pambansang Komite sa Wika at Salin (PKWS) tungkol sa isyu ng wikang panturo.

Binubuo ang PKWS ng mga writer, iskolar sa wika, at mga kinatawan ng mga akademikong institusyon, samahang pangwika, sentro ng wika, at ahensyang pampamahalaan na may kinalaman sa pagsulong ng wikang Filipino.

Ang Agosto ay buwan ng wika sa bansa. Lahat ng eskuwelahan ay may selebrasyon at panayam para sa diwa ng wika. Alam natin na may banta sa wika.

Sa masalimuot na pagpalaot ng bansa sa naglalakihang puwersang politika at ekonomiya, natatabunan ang isyung pamwika.

Ayon kay RANDY DAVID: "Walang wikang umuunlad kung hindi ito naisusulat at nababasa. Walang wikang umuunlad kung ito'y hindi sinasanay na maglulan ng mga produkto ng kamalayan at iba't ibang kaisipang hango sa maraming kultura.

"Kailangang makipag-usap ang ating katutubong wika sa mga wika ng ibang bansa, sa halip na isantabi ito, sa maling pag-aakalang hindi na ito angkop sa bagong panahon.

"Ito ay bahagi pa rin ng paglaya, anang Palestinong iskolar na si Edward Said, bahagi pa rin ng pagnanais na muling maangkin ang nahiwalay na kaluluwa.

"Ang paghahabol sa katotohanan, ani Said, ang paghahanap ng kasaysayang mas angkop kaysa inaalya ng mananakop, ng bagong talaan ng mga bayani, mga alamat at relihiyon — itong lahat ang binibigyang-daan ng isang pambansang pananaw na muling umaangkin sa tinubuang lupa. Kaakibat ng mga ganitong makabansang pagpapahiwatig ang mahiwaga at kisapmatang pagsulong ng katutubong wika. " (Public Lives kolum, PDI).

Mula kay ISAGANI CRUZ: "For Christians that believe in the Holy Spirit coming down to the apostles on Pentecost, is it not interesting that its main gift was the gift of tongues or languages?

"Heaven itself demands that we respect all the languages of the world, without saying that one is superior to the other. No Biblical scholar has interpreted Pentecost as a divine command that one language be called an international language or be considered better than any other language. For the Holy Spirit, all languages are equal and blessed, because they can all carry the good news of Christianity. " (Mini Critique kolum, Philippine Star).

Ang House Committee on Education ay nagsampa ng bill para baguhin ang bilingguwal na polisi at gawing INGLES ang maging prinsipal na medium ng pagtuturo sa lahat ng lebel.

Ang Bill 2894, ay mula kay Cebu Rep. Eduardo Gullas ng Cebu. Ayon sa balita, may 137 majority endorsement ito, mula sa 236 miyembro ng Kongreso.

Sinang-ayunan ito ni Presidente Gloria Arroyo, dahil sa pangangailangan sa Ingles, mula sa call center business, at para sa globalisasyon.

May tawag at ingay na baguhin ang Konstitusyon sa madaling hinaharap. Kapag naging parliamen-taryo ang ating sistema, tiyak na tatadyakan ang Filipino sa saligang-batas.

Mula sa KARTILYA, narito ang mga mahahalagang punto/ mga tanong at sagot, patungkol sa wika.

1) Ano ang sinasabi ng Konstitusyon tungkol sa wika ng ating sistemang pang-edukasyon?

Isinasaad sa Artikulo XIV, Seksiyon 6 na:

ANG WIKANG PAMBANSA NG PILIPINAS AY FILIPINO. Samantalang nalilinang, ito ay dapat payabungin at pagyamanin pa salig sa umiiral nang mga wika ng Pilipinas at sa iba pang mga wika.

Sa Seksiyon 7, isinasaad naman ang ganito:

Ukol sa layunin ng komunikasyon at pagtuturo, ang mga wikang opisyal ng Pilipinas ay Filipino at, hangga't walang ibang itinatadhana ang batas, Ingles.

Ang mga wikang panrehiyon ay pantulong na mga wikang opisyal sa mga rehiyon at magsisilbi na pantulong na mga wikang panturo roon.

2) Nasunod ba ang probisyon tungkol sa wikang panturo? Ano ang umiiral na patakarang pangwika sa sistemang pang-edukasyon?

Hindi. Sa kasalukuyan, umiiral pa rin ang bilingguwal na patakaran sa edukasyon. Ito ang pagtuturo ng Filipino at Ingles bilang mga aralin, at paggamit sa 2 wikang ito bilang wikang panturo.

3) Ano ang patakaran sa Edukasyong Bilingguwal ng 1987?

Ang Patakaran sa Edukasyong Bilingguwal ng 1987 ay naglalayong pahusayin ang kasanayan sa Filipino at Ingles sa pamamagitan ng pagtuturo ng 2 wikang ito at sa paggamit ng mga ito bilang mga midyum ng pagtuturo sa lahat ng antas.

Mithiin ng bansa na makapag-angkin ang mga mamamayan nito ng kasanayan sa Filipino upang magampanan nila ang kanilang mga tungkulin bilang mga mamamayan, at sa Ingles upang makatugon sa mga pangangailangan ng bayan sa komunidad ng mga bansa.

4) Humina nga ba ang pagkatuto ng ating mga estudyante sa Ingles dahil sa patakarang bilingguwal?

Ang totoo, walang mapagkakatiwalaang pag-aaral na nagpapakitang humina ang ating mga estudyante sa Ingles dahil sa patakarang bilingguwal. Ang mga akusasyon laban sa Filipino ay sumasalamin lamang sa malalim na perhuwisyo ng mga maka-Ingles.

Kung sakali man, ayon sa mga dalubhasa sa pagtuturo ng wika, maaaring humina ang mga estudyante kapwa sa Ingles at Filipino. Paliwanag nila, dumaranas ng subtractive bilingualism sa halip na additive bilingualism ang estudyante.

Masyadong maagang itinuturo sa bata ang pangalawang wika kaya sa halip na maging tunay na bilingguwal ay nagiging mahina siya sa 2 wika — sa pangalawa at kahit pa sa unang wika.

Ang dapat nangyari ay patatagin muna ang kasanayan niya sa akademikong paggamit ng kanyang unang wika bago ituro ang pangalawang wika.

Maraming pag-aaral ang nagpapatunay na mas mabisa at mabilis na matuto ang bata ng pangalawang wika kung matatag ang pundasyon niya sa unang wika.

Kasunod nito, mas madaling matutuhan ng mag-aaral ang iba pang aralin kapag itinuro ang mga ito gamit ang wikang alam niya. (ITUTULOY)

Source: Abante Tonite